Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/61

此页尚未校对


  國寶因改曰寶應北至楚州九十里張公城在甘泉縣西寰宇記江都縣張公城圖經云漢

  末張嬰所築在縣西四十里舊志張綱爲郡守單騎造賊壘示以恩信張嬰悅服歸降即此

  城在甘泉縣北十八里晉書太和十年謝安出鎭廣陵之步邱築壘曰新城方輿紀要宋德祐二

  年李庭芝守揚州元將博囉歡拔新城以逼之即此夾城在甘泉縣西北四里亦宋寶祐時築

  以新寶二城相連因名寶祐城在甘泉縣西北七里舊名堡城方輿紀要宋寶祐四年

  賈似道築周一千七百丈包平山而瞰雷塘遺隍斷塹隱隱可尋即隋迷樓故址也䢴溝城

  在甘泉縣西北寰宇記在城西四里蜀岡上左傳哀公九年秋吳城䢴溝通江淮水經注吳將伐齊

  自廣陵城東南築䢴城據此則䢴溝城西北先有古廣陵城矣左安城在儀徵縣西二十里

  通志宋治平中建地多山谿旁有崇邱道岀六合蓋舊時戍守處高郵軍新城

  郵州東北宋咸淳初揚州置制使畢再遇築土城於東北二門外與舊城相埓今僅存遺址