Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/65

此页尚未校对


  等謀殺之不克即此江都宫在甘泉縣西七里故廣陵城内中有成象殿水精殿及流珠堂

  皆隋煬帝建隋書志江陽有江都宫輿地紀勝宫在江都縣北五里今為上方禪寺十宫

  泉縣北五里隋煬帝建寰宇記十宫在江都縣北五里長阜苑内依林傍㵎髙跨岡阜隨城形置焉

  曰歸雁回流九里松林楓林大雷小雷春草九華光汾元鎭南王宫在甘泉縣西北

  六里元史世祖至元二十一年封子托歡鎭南王於揚州 按揚州列朝宫殿散見史書者不一如

  江都王建游章臺宫廣陵王胥置酒顯陽殿俱見漢書周顯德五年二月庚午在揚州宴於行宫三

  月辛丑宴於瓜步行宫見冊府元龜宋靖康元年徽宗至揚詣章武殿行宫乃留后妃諸王揚州見

  陸弻雜志建炎二年高宗䇿進士於崇政殿見中興繫年錄南唐昇元四年宴羣臣於崇徳宫故第

  見陸游南唐書昇元六年李昇遷楊行密子孫於海陵號永安宫見五代史又王士點禁扁載崇元

  殿光慶殿英武殿應乾殿文明殿朝陽殿皆南唐殿名在揚州者今舊蹟久湮未敢附會其地姑識