Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/70

此页尚未校对


  城北隅唐獨孤及建有崔行軍水亭汎舟詩延賓亭在江都縣府志五代徐知誥為淮南

  節度副使於府署立延賓亭以待四方之士宋齊邱為記又廣陵雜志唐高駢鎭淮南立碑刻頌迎

  置碧筠亭又宋歐陽修於役志景祐三年七月至揚州遇秀才廖𠋣及子聰飲觀風亭又云七月在

  揚州飲遡渚亭又歐陽修增建美泉亭於揚州今其地無考東陵亭在江都縣東後漢志

  廣陵有東陵亭註博物志曰女子杜姜左道通神縣以為妖閉獄桎梏率變形莫知所極以狀上因

  以其處為廟祠號曰東陵聖母舊志寰宇記云張綱溝在廣陵縣東三十里綱於東陵邨東開溝引

  水蓋即故亭之地 按寰宇記東陵聖母廟在江都縣南三十里與後漢志注所云廟祠者合又似

  在縣江風山月亭在江都縣瓜洲鎭東南元揚州路總管熊漢卿別墅迎波

  亭在江都縣瓜洲鎭宋王令有詩玉鈎亭在江都縣西南唐元和中李夷𥳑鎭淮南於城

  之西南見新月如鈎因以名亭皇甫湜為記斗野亭在甘泉縣邵伯埭宋時建揚州於天