Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/79

此页尚未校对


 ︹津梁︺龍舌津在興化縣東門外通泗橋在江都縣東跨市河鈔關浮橋

  在江都縣南門外户部分司前揚子橋在江都縣南十五里即揚子津自古為江濱津要通

  鑑隋開皇十年楊素帥舟師自揚子津入擊賊帥朱莫問於京口又唐武德二年李子通據海陵圍

  江都沈法興遣其子綸救之綸軍揚子舊志宋建炎初帝自𤓰洲南渡金人入揚州追至揚子橋而

  還即此縣志今舟運西自儀徵南自瓜洲至此合而北岀蓋總會之所也古二十四橋

  在甘泉縣西門外方輿勝覽隋置並以城門坊市為名後韓令坤省築州城分布阡陌別立橋梁所

  謂二十四橋者或存或廢不可得而考然歐陽修自揚移汝蘇軾自汝移揚猶形諸歌詠焉 本朝

  乾隆二十二年御製寄題二十四橋詩虹橋在甘泉縣北門外一名紅橋翼以朱欄岸

  多植柳為郡人游觀之地乾隆十六年有   御製虹橋詩寶公橋在甘泉縣北邵伯鎭

  南相近有惠政橋稍西為通湖橋鳳凰橋在甘泉縣北三十五里相傳昔有鳳凰止此故