Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/100

此页尚未校对


   宇記縣東南微山下有故沛城尚存縣志舊城在今治西北元至正十七年孔士亨據其地築小土

   城周二里有奇嵗久圮明洪武二年知縣費忠信徙今治又沛縣故城在沛縣東北 本朝乾隆四

   十八年避湖水徙治戚山下廣戚故城在沛縣東漢縣也元朔元年封魯共王子將為

   廣戚侯元鼎五年河平二年又封楚孝王子勛為侯國屬沛郡王莽改縣曰力聚後漢復曰廣戚

   屬彭城國晉因之宋省魏收志留縣有廣戚城章懷太子曰廣戚故城今沛縣東留縣故

   城在沛縣東南故宋邑秦置縣二世二年秦嘉立景駒為楚王在留沛公往從之道得張良漢六

   年封張良為留侯文帝五年國除後漢屬彭城國太元三年符秦將彭超攻彭城置輜重於留城

   宋屬彭城郡元嘉二十七年魏人南侵步尼公自清東進屯留城北齊廢隋開皇十六年復置仍屬

   彭城郡唐初省括地志故留城在沛縣東南五十五里九域志沛縣在留城鎮明為運道所經

   邳故城在邳州東古邳國左傳昭公元年趙孟曰商有姺邳又宋公元年薛宰曰薛祖奚仲