Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/110

此页尚未校对


  在銅山縣南雲龍山下 本朝乾隆二十二年十七年三十年四十九年  高宗純皇帝南

  廵有  衘製四疊蘇軾韻詩並  御書試衣亭考辨勒石於壁紅 亭在蕭縣西南春

  秋昭公八年蒐於紅杜預注蕭縣西有紅亭水經注謂之紅溝亭因紅溝水為名寰宇記又謂之洪

  亭蓋紅鴻洪三宇聲相近也舊志紅亭在舊城西南十八里鳧鷖亭在豐縣東池上宋治

  平閒知縣關景仁建為游宴之所泗水亭在沛縣東括地志在沛縣東一百步漢高祖微

  時為亭長於此亭有高帝碑班固為文後漢郡國志注云為亭長處枌榆亭高遷亭

  州界後漢桓帝延熹中以誅梁冀功封尚書令周永為高遷亭侯十三州志下邳縣有高遷鄉

  仙亭在邳州治南明一統志相傳郡人劉綱昇仙之所後人為立亭及祠戲馬臺

  山縣南晉義熙中劉裕至彭城九日大會賓僚賦詩於此宋元嘉二十七年魏主南侵至彭城亦嘗

  登之水經注彭城南有項羽掠馬臺元和志𭟼馬臺在彭城縣東南二里宋於臺上置寺舊志高臺