Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/135

此页尚未校对


  寺在雎寕縣治北明洪武中建洞真觀在豐縣城隄外北隅元至正二十五年改爲曲

  玉虛觀在宿遷縣治北馬陵山明洪武初建

 ︹名宦︺漢朱暉宛人永平中遷臨淮太守暉好節概有所拔用皆厲行士其諸報怨以義犯率

  皆爲求其理多得生濟其不義之囚即時僵仆吏人畏愛爲之歌曰彊直自遂南陽朱季吏畏其威

  人懷其惠韓棱潁川人爲下邳令他邑有冰雹之災邳獨不雹大臣上其事徴爲尚書肅宗賜

  以寶劒棱生平不飲一日侍上而醉帝問故曰今日爲臣生辰邳人其或奠獻所以至此遣使驗之

  果然廟祀至今有禱輒應牟融安邱人永平中爲豐令視事三年縣無獄訟爲州郡最司徒范

  遷薦融忠正公方並上其理狀袁安汝陽人永平十四年拜楚郡太守先是楚王英謀逆辭所

  連及繫者數千人安到郡先往案獄理其無明驗者條上出之帝感悟報許得岀者四百餘家

  統新都人建𥘉中爲彭城令一州大旱統推陰陽消伏縣界𫎇澤太守宗湛使統爲郡求雨即降