Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/61

此页尚未校对


  城周五里有奇高二丈八尺門四 本朝康熙二十九年築乾隆五年修二十六年嘉慶十五年

  宿遷縣城周四里高一丈五尺門四明正德初築萬厯中甃甎 本朝乾隆三十三

  年重雎寕縣城周三里有奇高一丈八尺門四明嘉靖中築 本朝康熙五十年

  乾降五十年重修

 ︹學校︺徐州府學在府治東北隅 本朝康熙二十一年遷建入學額數二十名銅山

  縣學附府學内入學額數二十名蕭縣學在縣治西南明萬厯四十六年遷建 本

  朝順治康熙年閒屢修入學額數十六名碭山縣學在縣治東明萬厯閒遷建 本朝康

  熙六十一年修入學額數十六名豐縣學在縣治東南明嘉靖三十九年建 本朝雍正

  五年修乾隆二十年修入學額數十六名沛縣學在縣治東金大定閒遷建 本朝乾

  隆十三年修入學額數十六名邳州學在州治東南 本朝康熙二十九年遷建乾隆三十