Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/113

此页尚未校对


  以身代父卒遺産悉讓之弟著有聖學入門求道錄等書從學者雲集吕雲奇太倉人鼎

  革時從父匿叢𣗥中避兵父被執雲奇即躍出抱持其兵乞免皆被殺死猶兩手抱父頸不釋歛時

  妻龔氏截指置棺中自矢守節同縣江德璜事母以孝稱德璜避亂遇兵其子抱父求免遂同被害

  陸元輔嘉定人少師黄淳耀甞以敦篤之姿精微之學稱之早年以存誠主敬自勵至老不

  倦其學博極羣書而要歸於六經士大夫相語往往稱陸先生不舉其字也康熙十七年有以博學

  鴻儒薦者以不入格罷歸所著有十三經注疏𩔖抄續經籍考陸世儀太倉人少穎悟尤究

  心先儒語錄及經濟諸書順治閒學政張能麟聘輯儒宗理要嘗講學於錫山東林書院說易於毘

  陵大儒祠受業者數百人所著有思辨錄論學酬答周象明太倉人康熙舉人性行端潔臺

  司延請講學象明正容就廣為說洪範九疇大㫖及先賢敬一箴精切詳明一時父老子弟莫不拱

  聽著有七經同異錄尚友編事物考辨蘇松田賦備考共數百卷殁後門人春秋祀之孫致