Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/37

此页尚未校对


 於鄉善書及畫為人所傳高風亮節遠近推仰有隰田内景諸集王基貞蕭人工書善騎

 射尤善火攻法崇禎中流寇薄城基貞分守南隅賊有攀堞上者輒手刃之翼日風霾大作城陷基

 貞猶率衆巷戰力竭死之吳汝琦徐州人授歸德兵備道僉事崇禎十五年流寇至殉難於

 歸德 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍邵 宗元碭山人由恩貢生授保定同知有治

 崇禎十七年攝府事闖賊至真定游擊謝嘉福迎賊宗元亟議城守賊使投書誘降手裂之賊欲

 奪其印不與被執斷指而死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠愍歐陽復蕭人武功

 衞指揮使崇禎末流寇躪徐與戰被執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍滕九

 萇徐州人以順天府衞經厯家居崇禎十三年寇擾徐被執不屈為賊所殺 本朝乾隆四十

 一年入忠義祠王明德徐州人太平訓導崇禎末流寇入城偕其妻赴泮水死 本朝乾隆

 四十一年入忠義祠任如龍蕭人父之豪為蘇州訓導晚而里居如龍性剛介崇禎中流賊