Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/76

此页尚未校对


  開鑿朱涇十四年巡按李森先周登議開劉河中段自鹽鐵至石家塘康熙十年巡撫馬祐題准開

  劉河淤道二十九里建三閘雍正五年乾隆八年俱重濬劉家港嘉慶二年大挑劉家河自新造橋

  起至石家塘口止七年復濬 按圖自州城北東流一支曰致和塘河至劉河堡西南注婁江入海

  疑即太倉塘也松江自蘇州府崑山縣經松江府青浦縣流入經嘉定縣南三十六里又東經

  寶山縣西南合黄浦江又東北經縣城東南吳淞口入海宋崇寕二年宗正丞徐確疏松江自封家

  渡古江至大通浦直徹海口七十四里元大德八年任仁發自上海界浚呉淞舊江抵嘉定石橋洪

  迤邐入海長三十八里明永樂二年夏原吉浚顧浦南引呉淞江水北貫呉塘注婁江入海正統五

  年周忱檢視嘉定吴淞江親往江上立表江心督民挑修水得疏洩天順三年巡撫崔恭復浚嘉定

  呉淞江自卞家渡至莊家涇四千六百七十丈成化十年巡撫畢亨開呉淞江自夏家浦開至西莊

  家港王鏊姑蘇志嘉定之水發源吳淞江自大姚分支過澱山湖入江灣青浦轉入松江東口亦名