Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/114

此页尚未校对


   小年沙 大年沙 日照沙 吕壽沙 萬盛

  沙 民竈沙 藤盤沙 丁角沙以上十九沙分劃通州隸入

   富民沙 半洋沙 大平沙 日盛沙 大洪

  沙 復興沙 永阜沙 戯臺沙 大安沙 小

  安沙 五桂沙以上十一沙分劃崇明縣隸入廳地俱由海中漲出三面臨海

  東南隔海直太倉州崇明縣西南隔海直蘇州府昭文縣在廳境南入海江面闊百餘里有圩

  角港與蘇州府昭文縣之福山港直對爲赴蘇要道

 ︹津梁︺三星橋在廳東北合興鎮通海接界之所利濟橋在大洪巷内通濟

  橋在大橋鎮文德橋在新建學宮前

 ︹隄堰︺海壩在廳西北隅廳地與通州接界處俱有水洪相隔洪面寛二十里乾隆四十一年