Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/51

此页尚未校对


 厯𨗇金華知府湖廣參政有治續進應天府丞增祀建文忠臣六十餘人及卒貧無以殮追諡清悋

 王俊贛榆人崇禎中以貢為新蔡教諭流寇䧟城俊坐明倫堂賊至俊以手劍叱之殺數賊賊

 抉俊目斷其腕至死不屈 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節章鳴謙沭陽人以貢知

 金堂縣崇禎末流賊薄城鳴謙以忠義激士民悉力固守援絶城䧟鳴謙死之闔門皆遇害 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節愍 劉 繼祖海州人任邱籍官左都督新樂侯文炳之叔分

 守東安門闖賊䧟京城與妻左氏妾李氏董氏同日投井死 本朝乾隆四十一年  賜諡節

 愍又同時某官何洲某官郭良京城䧟行遯以死乾隆四十一年並入祀忠義祠劉文炳

 海州人光宗后兄子封新樂侯崇禎甲申京城陷文炳與弟文耀俱投井死闔門皆死難焉 本朝

 順治十六年 賜諡忠恪

 ︹流寓︺︹後漢︺邴原北海朱虚人黃巾賊起原將家室入海住鬰洲山中︹南北朝︺︹齊︺