Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/94

此页尚未校对


   賜諡節愍應通州人崇禎中為江隂典史手射殺賊三人南京亡 大兵攻

 江隂應元守甚固城陷被執不屈死 本乾隆四十一年  子入昭忠祠

 ︹本朝︺李我彭通州人𭔃居揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)順治乙酉四月城陷我彭負母逃至水側兵及之母驚殞我

 彭伏水草中俟兵過負母屍走數里掩埋畢再拜一慟而絶應通州人以武解元登

 順治壬辰進士授徐州守備升浦口都司己亥六月海寇入犯因調防談家洲䧟陣不屈死事

  聞贈卹世廕孫閎達通州人康𤋮甲辰進士知山西太原縣愷悌得民每兩造赴庭閎達

 懇切誨諭多罷訟而去以病歸士民感戴入祀太原名宦祠生平日所為夜必檢記所著有省身錄

 入祀本州鄉賢祠丁腹松通州人康熙癸未進去知扶風縣值凋殘之後事事與民休息

 聽訟明允以德化人善政不可枚舉雍正七年入祀名宦祠陳德奎通州人以武舉授湖

 北宜昌鎮標守備𠞰湖南苗匪有功嘉慶二年都司銜𠞰辦湖北教匪擊賊於長陽縣陣亡事