Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/104

此页尚未校对


 大清一統志

 安慶府二

 ︹古蹟︺龍舒故城在桐城縣漢書志廬江郡龍舒應劭曰羣舒之邑寰宇記龍舒故城在廬

  江縣西一百二十里又云龍舒城在舒城縣西一百里 按廬江舒城二縣與桐城相距皆在百里

  内據杜預 左傳注云舒縣西南有龍舒又云舒縣西南有桐 鄉今桐郷為桐城縣地則龍舒故城亦

  在今桐城境内明矣互詳廬州府古蹟下樅陽故城在桐城縣東南漢縣漢書武帝紀元

  封元年自尋陽浮江薄樅陽而出作樅陽之歌梁書鄱陽王恢傳子範太清元年為合州刺史鎮合

  肥侯景圍 京邑範出東關請兵于魏魏人不出 師助範範乃 泝流西上軍于樅陽寰宇記樅陽故 城

  在桐城縣 東南一百里漢武帝元封五年置樅 陽縣屬廬江 郡梁天監中改縣為樅陽郡陳大建 中

  亦為樅陽縣割屬𤋮州隋開皇十八年徙廢通鑑武德七年輔公祏叛趙郡王孝恭討之破公祏