Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/19

此页尚未校对


  安慶徽州寕國池州太平廬州鳳陽州三滁和廣德皆直隷南京

 本朝改置江南省順治十八年分屬江南左布政使

  司寄治江寕兼領淮安揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州二府徐州一州康熙元年設安徽巡撫六

  年改江南左布政使司為安徽布政使司專領安慶等七

  府三州其淮安等二府一州分屬江蘇省雍正二年升鳳陽府之潁亳

  泗三州廬州府之六安州並為直隸州十三年升

  潁州為府仍改亳州為屬州乾隆二十五年以安

  徽布政使司自江寕還治安慶領府八州五

   安慶府 徽州府 寕國府 池州府

   太平府 廬州府 鳳陽府 潁州府