Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/24

此页尚未校对


  知縣六員懷寕桐城潛山太湖宿松望江縣丞四員懷寕桐城潛山宿松

  縣學教諭六員 訓導六員 巡檢十一員

  屬長楓嶺三橋鎮桐城屬六百丈馬踏石北峽關練潭鎮潛山屬天堂寨太湖屬後部白沙宿

  松屬小孤山望江屬華陽鎮 舊設十員乾隆二十八年增設懷寕三橋鎮桐城練潭鎮各一

  嘉慶二十四年裁宿松涇江口一員改設池州府建德縣永豐鎮 舊有懷寕練潭驛桐城

  吕亭驛陶沖驛潛山青口驛宿松楓香驛驛丞五員均於乾隆二十年裁又桐城舊有同安水

  驛驛丞一員順治十六年裁典史六員

 徽州府知府 同知 通判 府學敎授 訓導

  經厯舊有照磨知事等官順治十六年裁知事雍正三年裁照磨知縣六

  員歙休寕婺源祁門黟績溪縣丞三員歙休寕婺源縣學敎諭六