Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/35

此页尚未校对


  設三河光一員二十四年添設白龍潭段家崗二員又嘉慶十二年移本營三𮗜寺外委駐闞

  疃集右營舊設外委六員嘉慶十二年裁原駐五河安樂集一員歸中營駐三河尖又嘉慶十

  一年移本營原駐鳳橋集外委駐王莊二十一年移本營原駐徐家橋外委駐長淮衛

  外外委十一員中營六員分防夀州下塘集三覺寺霍邱三劉集潁上江口集

  鳳臺顧家橋定遠北鑪橋等汛右營五員三防夀州汛二分防鳳陽蚌埠小溪二汛 按中右

  營舊俱設額外四員嘉慶十一年裁左營額外三員撥入中營二員分防顧家橋北鑪橋二汛

  撥入右營一員防夀州汛又十二年派中營原設之額外一員防三覺寺汛派右營原設之額

  外一員防安樂集汛二十一年又移安樂集一員防小溪

  以上夀春鎮聽巡撫節制

 安慶協副將駐安慶府城順治二年設安慶鎮總兵官四年改鎮為協裁總兵官設副