Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/57

此页尚未校对


  松省水利大開白茅港疏吳淞江嘉靖初奏減正德時所加白糧并蠲嵗辦之浮舊額者民困以蘇

  高友璣樂清人嘉靖初以右都御史總督漕運兼撫鳳陽諸府鹽徒多為盜捕誅其渠魁豐

  沛大水民飢力請寛卹郵傳冗費漕務宿弊多釐革焉李遂豐城人嘉靖時以右僉都御史

  巡撫鳳陽四府時倭寇淮揚嵗復大水民飢遂請餉增兵恤民節用次第畫戰守計屢破倭衆

  龍蘭谿人以右僉都御史總督漕運兼撫鳳陽諸府夀州正陽關𣙜税通泰二州虛田税及漕卒

  船料皆人所患苦並奏罷之史可法大興人崇禎八年分巡池州安慶監江北諸軍蒐軍

  實治戰具流賊不敢犯十年擢右僉都御史巡撫安慶屢敗賊衆十四年總督漕運時漕輓每嵗缺

  餉幾至百萬可法大濬南河祛除宿弊殆盡又興屯田繕城郭威望大著後以東閣大學士督師淮

  揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)揚州破慷慨就死

 ︹本朝︺李猶龍陜西人順治二年招撫安池諸郡調度有方平白雲大溪諸寨皖人德之為立