Page:Sibu Congkan Xubian135-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-037.djvu/102

此页尚未校对


   移郡治於此唐因為歙州治咸通六年即城之西北為隄以禦水光化中因隄増築為城名曰新城

   宋宣和中為睦冦方臘所陷事平築新城於溪北三里因民不便復還舊城即故址修築元至正十

   七年明師取徽州將軍鄧愈因舊城營葺婺源故城在婺源縣北唐置元和志歙州婺源

   縣東北至州二百九里本休寕縣西南界開元二十六年平妖賊洪氏始置此縣以婺水繞城三面

   因以為名寰宇記縣本休寕西南之𮞉玉鄉開元二十四年鄉人洪貞叛據此及平置縣縣志縣舊

   治清華鎮唐中和二年楊行密將陶雅來守歙縣人汪武據弦高鎮以拒之天祐中武死雅以朱環

   為新縣制置遂治於弦高而改舊縣為清化鎮九域志婺源縣有清化鎮是也今鎮在縣北五十五

   祁門故城在祁門縣西唐置元和志祁門縣東至歙州一百七十九里本古昌門地

   漢黟縣之南境永泰元年賊方清於此偽置昌門縣刺央長孫全緒討平之因其舊城置縣恥其舊

   號以縣東北一里有祁山因改為祁門縣大厯五年又移於東面臨大溪西祝小山舊志今縣治本