Page:Sibu Congkan Xubian135-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-037.djvu/14

此页尚未校对


  死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍汪 之璞潛山人崇禎間邑人立寨崑崙推之

  璞為長張獻忠來攻之璞屢出奇謀多所斬𫉬寨賴以全嘗上𠞰撫八䇿於巡撫王配元召致麾下

  會歸寨遇賊被執大罵不屈賊殺之本朝乾隆四十一年  賜諡節愍王九鼎

  人崇禎間儀封知縣創築甎城流寇莫敢犯尋補故城縣城薄不可守寇至自瘞其印死之 本朝

  乾隆四十一年 賜諡節愍 夏 統春桐城人崇禎間以國子生授黃陂丞攝黃梅縣

  事流賊逼黃陂統春率士民固守凡十五晝夜城陷又率衆十人巷戰力屈被執罵賊不絶口賊支

  解之 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍尹 楷桐城諸生性至孝崇禎末流賊殺其母楷

  與子守母屍三日賊復至楷奮身擊賊遂被殺 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍雷縯

  祚太湖人崇禎庚辰進士特用刑部主事治獄多所平反皖荒人相食縯祚疏請蠲賑鄉人賴以

  生累官山東按察使僉事嘗與阮大鋮有隙大鋮於宏光時誣縯祚以罪賜死縯祚兄弟綿祚膺祚