Page:Sibu Congkan Xubian135-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-037.djvu/69

此页尚未校对


  嘉靖中重修 本朝康熙二十一年乾隆十年十七年二十九年増修歙縣城縣附郭舊

  治在郭外明嘉靖三十三年創築西南倚府城周七里門八 本朝乾隆十年十七年二十九年増

  休寕縣城周九里有奇門四宋時始築明嘉靖中重築 本朝康熙二十一年乾隆

  十年增修婺源縣城周五里有奇門八南唐時始築明嘉靖四十五年修 本朝乾隆十

  年增祁門縣城周五里三百二十步門八明嘉靖四十五年黟縣城

  里二十步門五明嘉靖四十五年築 本朝乾隆二十九年重修績溪縣城周四里三

  百二十步門七水門二南唐時始築明嘉靖四十五年修 本朝康熙十一年乾隆十二年五十七

  年屢

 ︹學校︺徽州府學在府城東北隅明初因宋故址建本朝康熙三年五十四年雍正十一

  年屢修嘉慶十三年修入學額數二十五名歙縣學在歙縣東明初因宋元故址建 本