Page:Sibu Congkan Xubian136-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-038.djvu/62

此页尚未校对


   賜諡忠節其門下士江天一歙人同時殉節乾隆四十一年  賜諡節愍方士

 亮歙人崇禎進士由推官入爲給事中舉劾無所避中樞陳新甲主敘之罪自士亮發之待命數

 日髪爲之白其論中官出鎮之𡚁語尤切至周延儒出督師令贊軍務延儒𫉬譴並下獄後釋歸

 淩駉歙人崇禎癸未進士以兵部主事從督輔李建泰出拒闖賊至保定駉獨與賊戰𬒳創既

 死復甦乃走臨清建義於齊豫間勢不可支從容自盡吳可箕休寕人國子生明末城破

 題詩衣衿縊死於雞鳴山關忠義祠馬嘉祁門人崇禎舉人十七年聞都城陷整衣賦詩北面

 再拜投繯死 本朝乾隆四十一年  賜祀忠義祠

 ︹本朝︺張光祁歙人順治丁亥進士知鄧州鄧當兵亂之餘光祁招徠勸墾漸復其故㑹湖南

 用兵光祁督理戰艦區畫有方有盜壘於下莊光祁單車諭之皆感泣就撫擢禮部員外以河決不

 忍去治河七晝夜卒於鄧鄧人祠之王自亮歙人任山西太谷縣典順治六年縣民田登