Page:Sibu Congkan Xubian136-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-038.djvu/63

此页尚未校对


 魁作亂城破被監禁而死贈主簿王廷陞婺源庠生順治十六年叛兵圍婺源廷陞傾家

 募鄉勇拒守城陷被殺時同邑民人王祐光率衆殺賊數百人力竭陣亡康熙三年  賜卹

 吳正治休寕人漢陽籍順治已丑進士由侍講出補江西參政升陜西按察使所至以清亷

 執法著内擢工部侍郎晉禮部尚書拜武英殿大學士守成法持大體以病致仕汪宗洙

 婺源人順治初以𡻕貢知内邱縣縣境諸山為盜藪時出擾民流亡者衆宗洙多方捍禦撫輯民漸

 來歸府推官閱囚至其繫獄僅二人歎其不煩有古循吏風卒於官貧至無以為殮縣民皆感悼

 趙吉士休寕人順治初以舉人知交城縣自明季劇盜嘯聚深山吏不敢詰吉士因勸農閱

 荒率數𮪍入山宿土窰訪其山川險易一日與同官飲却月湖張樂賊聞不為備夜半忽斂兵疾行

 由間道搗賊巢擒百人撫定山民一千四百餘户叙功陞户部主事厯給事中著有平交山寇本末

 及萬青閣自訂集鄭之文休寕人順治己丑武進士官台州遊擊屢立戰功丙申馬信反