Page:Sibu Congkan Xubian136-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-038.djvu/73

此页尚未校对


   汪福妻王氏歙人方臘寇歙自經媳呉氏為殮畢亦縊死朝旌雙烈︹元︺程

   趙妻鄭氏歙人至正十五年官軍攻賊敗居民驚竄氏與程旺妻吕氏同行卒欲牽吕氏

   去鄭氏匍匐救拒卒怒殺之吕氏曰汝為官軍不殺賊而掠我我豈從汝乎卒又殺之羅宣

   明妻蔣氏歙人蘄黄寇至氏為賊執墜崖而死汪炎妻潘氏婺源人早寡誓

   不他適以其夫從兄之子元圭為後鞠之不啻巳出元圭之孫燕山妻李氏惟德妻俞氏俱早寡守

   節辛勤不墜家業人稱汪氏三節許德仁妻余氏績溪人徳仁死守節撫孤里人

   高姓者求婚不從而怒中以他事余訴不得白乃詣闕自陳下法司抵高罪吳大振妻

   汪氏績溪人未歸而大振亡絶粒死程某妻章氏績溪人適程氏未成婚夫遭虎

   亡誓不再嫁馮永保妻王氏績溪人永保疾刲股和粥以進且祈身代永保卒誓

   死守節年八十餘卒︹明︺洪氏歙人夫死領治塋誓必同穴姑憐其少無子欲嫁之不聽乃陰