Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/43

此页尚未校对


   所改置也涇縣故城在涇縣西漢置後漢建安三年策攻劉繇平定宣城以東繇將太

   史慈因自蕪湖進住涇縣立屯府晉咸和中蘇峻之亂内史桓𢑱退屯涇縣隋大業末邑人左難當

   據縣唐武德三年歸唐尋授猷州刺史八年州廢仍屬宣州元和志涇縣東北至州一百五里縣志

   猷州城在縣西三十里大寕山前州廢後移治賞溪之西有城周一百二十八歩宋崇寕間賞溪東

   徙城為所圮嘉定三年移於溪東去舊治二里地名留村元至元十三年又移於舊治東門敬天坊

   即今治也宣城故城在南陵縣東四十里青弋江上漢置後漢省建安三年孫策平定宣

   城以東二十年孫權使蔣欽屯宣城皆即故城也太康二年於宛陵縣置宣城郡復置宣城縣屬

   焉隋初改宛陵縣為宣城而故城遂廢章懷太子曰宣城故城在今宣州南陵縣東與地廣記漢宣

   城故城在今縣東懐安故城在寕國縣東南三國吳分宛陵縣置屬丹陽郡晉改屬宣

   城郡宋齊以後因之隋初省入宣城縣寰宇記懷安故城在寕國縣東南一百里陳天嘉五年廢入