Page:Sibu Congkan Xubian137-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-039.djvu/86

此页尚未校对


  執不屈死贈僉事梅巨儒宣城人好讀書通知史事所著史鑑大事䤸左傳發明義例行

  世巨儒少孤事母至孝鄰有鬻妻贖罪者巨儒捐金使夫婦得土梅清宣城人英偉豁達以

  博雅稱順治甲午舉人所為詩凡數變嘗自訂為天延閣前後集年七十餘又合未刻稿編為瞿山

  詩畧共三十三卷兼工書畫書仿顔真卿楊凝式畫尤盤礴多奇氣為當時所貴重邦

  宣城人順治中以總兵官駐防仙遊尋移鎮寳慶調河州西山巨寇以次平定保安堡兵亂邦杰單

  騎叩其壁受降而歸躬厯積石桴罕二十四𨵿修邊城八百五十丈墩堡俱備火藏諸番畏威賓服

  張鳳徵宣城人順治間以拔貢知陵水縣當兵燹之餘撫定流移興復學校政敎大行三十

  九峒聞風嚮化生黎亦無為患者以卓異徵㑹卒邑人祀之施閏章宣城人順治壬辰進

  士官刑曹讞決明敏視學山東以公明著分守湖西所轄吉臨袁三府皆殘破袁有麻棚賊吉之叛

  民多堡險文昌折桂兩鄉與相通閏章諭兩鄉民皆感激歸命而麻棚賊亦散去以裁缺歸康熙已