Page:Sibu Congkan Xubian138-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-040.djvu/117

此页尚未校对


  豫州刺史所治不常或鎮蕪湖或鎮牛渚或鎮姑孰大明三年割郡屬南

  豫州五年徙州來治六年改淮南置宣城郡八年

  復曰淮南郡泰始三年屬揚州四年又屬南豫州

  五年還屬揚州齊永明二年復置南豫州梁末州

  廢隋平陳郡廢改縣曰當塗仍屬丹陽郡唐武德

  三年復於當塗置南豫州八年州廢屬宣州五代

  初屬楊呉後屬南唐保大末於當塗置新和州

  州屬尋改雄遠軍宋開寶八年改曰南平軍太平

  興國二年升為太平州方輿勝覽與興國軍並建分紀年以名之屬江

  南東路元至元十四年升為太平路屬江浙行省