Page:Sibu Congkan Xubian139-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-041.djvu/65

此页尚未校对


  初立九江衡山二郡後改衡山郡曰廬江 按文帝封淮南王長子賜為廬江王其地本在江以南

  景帝時徙廬江王為衡山王王江北衡山後為郡改稱廬江殆以此漢書地理志廬江郡屬縣皆在

  江北為故衡山地後漢因之三國屬魏居巢後屬吳晉屬淮南

  廬江二郡自漢至晉揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)東晉於合肥僑置南汝陰郡

  屬南豫州宋齊因之南齊書州郡志南汝陰屬豫州而廬江屬南豫州

  天監五年於合肥置豫州改南汝陰曰汝陰郡西

  南境置霍州普通七年改南豫州太清元年又改合州

  東魏因之北齊又分置北陳郡隋開皇初廢汝陰

  北陳廬江等郡於合肥縣置廬州大業初改州為

  廬江郡始治合肥唐武德三年改為廬州天寳元