Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/109

此页尚未校对


   義成故城在懷遠縣東北漢竟寕元年封甘延壽為義成侯國屬沛郡後漢改屬九江郡

   晉屬淮南郡東晉後省魏書志復有義成縣屬仁州臨淮郡齊並入榖陽縣水經注義成世謂之楮

   城其地當渦水入淮處亦名渦口元和志貞元後濠州西渦口對岸置兩城刺史常帶兩城使以守

   其要縣志有拖城在縣東北十五里古渦口城即義成縣東城故城在定遠縣東南秦置

   縣二世二年陳勝將葛嬰至東城立襄疆為楚王漢高帝五年項羽兵敗自陰陵引而東至東城乃

   有二十八騎漢文帝八年封淮南厲王子良為侯邑地理志屬九江郡後漢屬下邳郡建康末陰陵

   人徐鳳反攻燒東城晉屬淮南國東晉後縣廢括地志東城故城在今縣東南五十里寰宇記梁天

   監三年土人蔡豐據東城自魏歸梁武帝嘉之改曰豐城立為定遠郡又改為廣安郡定遠縣隋開

   皇三年廢郡留縣大業十一年縣廢唐武徳二年於廢廣安郡置定遠縣天寶四年移於今治

   陵故城在定遠縣西北故秦縣漢書項籍傳籍渡淮至陰陵迷失道地理志九江郡陰陵後