Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/113

此页尚未校对


   下邳有曲陽故加西也晉後省魏書志彭沛二郡治南陽縣有曲陽城隋志定逺縣有舊九江郡後

   齊廢為曲陽縣縣亦尋廢寰宇記廢西曲陽縣在壽春縣東北八十三里南臨洛水又曰在定逺縣

   西北九十五里符離故城今宿州 治本楚邑秦置縣戰國策冷向 曰楚南有符離之塞史

   秦二世元年陳勝令符離人葛嬰將兵徇蘄以東是也漢元狩元年封路博德為侯國屬沛郡後

   漢屬沛國三國魏屬汝陰郡晉仍屬沛國後廢括地志符離故漢竹邑城元和志符離縣本秦舊縣

   漢屬沛郡高齊時屬睢南郡開皇三年罷郡以縣屬徐州爾雅曰莞符離也以地多此草故名寰宇

   記北齊天保七年移斛城縣於古符離城復為符離縣隋大業二年移於朝斛城唐貞觀元年移於

   竹邑城舊志元和四年子埇橋置宿州其後復移治符離城即今州治也 按魏書志斛城縣有扶

   離城當即符離之訛蘄縣故城在宿州南本楚邑秦置縣史記楚王負芻四年秦王翦追

   破楚師至蘄南殺將軍項燕二世二年陳勝起兵於蘄漢高帝十二年帝自將討黥布與布軍遇於