Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/13

此页尚未校对


  大破庫庫出連雲棧克興元皆先登封安南侯 庫庫舊作擴廓今改正俞通淵通海弟從

  徐達征秦隴燕趙以功授都督府僉事征哈刺哈至捕魚兒海獲酋長人畜甚衆又征都勻龍塲諸

  蠻峒克辰沅寶慶俘獲多封越嶲侯建文元年為豹韜衞指揮使戰没白溝河福王時追諡襄烈

  本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍馬雲合肥人洪武四年為都指揮使與葉旺同鎮遼

  東出竒設伏破納克追擊三百餘里殲其衆進都督僉事十二年征大寕克捷巡邊還卒袁義

  廬江人本姓張太祖賜姓名數從征伐為楚雄衞指揮使嘗入朝以其老命染鬚髪還任以威遠人

  汪澤廬江人鄱陽湖戰殁封廬江縣子宋國興合肥人年十八以總管從征與陳埜

  先戰南臺太祖解白龍𫀆衣之敵誤以為太祖攢槊刺之至死常遇春翼上潰圍出其弟晟嗣兄官

  累軍功封西安侯張德勝合肥人才畧雄邁與俞通海等自巢來歸從渡江克采石太平

  陳埜先來攻與湯和等破擒之進克鎮江取常州收長槍兵下太湖畧馬蹟山攻宜興取馬䭾沙及