Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/132

此页尚未校对


  馬橋在定遠縣東四十里相傳周世宗走馬於此因名太平橋在定遠縣東六十里

  池河驛西明洪武八年敕建霸王橋在定遠縣西六十五里項羽過此得名北鑪

  橋在定遠縣西九十里接壽州界秦橋在定遠縣東北二十里盤龍山下縣界之水分流於

  此北流為北潼河合徐溪水東入河南流為南潼河合汴水南入淮南北糧艘可由出入淝橋

  在鳳臺縣五代周顯德四年帝征淮南親行視水寨至淝橋自取一石馬上持之至寨以供礟石從

  官過橋者人負一石即此溧澗橋在宿州東南一百一十里汴橋在宿州南宋史陳希

  亮傳希亮知宿州州跨汴為橋水與橋爭嘗壞舟希亮始作飛橋無柱以便往來詔賜縑以裦之仍

  下其法自畿邑至於泗州皆為飛橋埇橋在宿州北二十里一名符離橋亦名永濟橋跨汴水

  輿地記徐州南控埇橋以扼汴路故其鎮尤重唐於其地置鹽鐵院建中二年淄青帥李正巳拒命

  屯兵埇橋江淮漕船數千餘不敢踰渦口元和四年議者以埇橋在徐州南界汴水上當舟車之會