Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/134

此页尚未校对


  敵衆攻小城崇祖上城決小史埭水勢奔下攻城之衆漂墜塹中人馬溺死者數千衆皆退走梁書

  韋叡𫝊天監四年進討合肥叡按行山川乃堰肥水堰成水通舟艦繼至魏兵來鑿堤叡親與爭之

  攻具既成堰水又滿魏救兵無所用城遂潰芍陂在壽州南後漢書建初八年王景為廬江

  太守郡界有故芍陂稻田景率吏民修起蕪廢灌田可萬頃境内豐贍魏志建安五年劉馥修芍陂

  茹陂七門吳塘諸堨又鄧艾重修芍陂堰山谷之水旁為小陂五十餘所宋書高祖遣毛修之復芍

  陂起田數千頃又長沙王義欣鎮壽陽使參軍殷肅因舊溝引渒水入芍陂溉田萬餘頃元和志陂

  周三百二十四里徑百里寰宇記濠水北流注陂中灌田萬頃舊唐書志亦名安豐塘舊志宋神宗

  時劉瑾嘗議修治元至元二十二年以江淮行省言於安豐立萬户府屯户一萬四千八百有奇元

  末漸廢明永樂中遣鄺埜修濬後又廢宏治中知州董豫始循舊跡修理 本朝順治十二年知州

  李大升疏其壅塞又乾隆十四年修三十七年知州鄭基重修閘壩通志陂原設五門後更開三十