Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/144

此页尚未校对


   近悦許孟容京兆人初辟武寕張建封府李納以兵拒境建封遣將吏告諭不聽孟容

   單車詣納敷引順逆納即悔謝爲罷兵建封表爲濠州刺史德宗知其能召拜禮部員外郎

   紳潤州人敬宗時滁壽二州刺史霍山多虎擷茶者病之治機穽發民跡射不能止紳至盡去之

   虎不爲暴盧望囘咸通九年爲濠州刺史龎勛陷濠州望囘死之︹五代︺︹周︺楊承

   信沙沱人顯德中爲忠正軍節度使時徙州治下蔡承信增廣其城敗淮人於盧州承信累厯藩

   鎮刻勵爲政有遺愛︹宋︺王審琦洛陽人建隆初爲忠正軍節度使在鎮八年爲政寛簡所

   部邑令以罪停其吏幕僚以令不先咨府請按之審琦曰五代以來諸侯強横令不專縣事今天下

   治平我忝守藩維而部内宰能斥去㸃吏何按之有王祚并州祁人太祖時爲宿州防禦使課

   民鑿井修火備築城北堤以禦水災梁延嗣長安人太祖時爲濠州防禦使有善政詔書褒

   楊覃浙人淳化中同判壽州巡撫使潘慎修上其政績詔嘉奬就命知州事數月丁内艱