Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/26

此页尚未校对


  以惠商勸課省刑時稱善治仕至太常卿盧謙廬江人萬厯進士擢御史出為江西右參政引

  疾歸崇禎中流賊犯廬江謙命服危坐中門賊至不屈死同時舉人張受畢伊周亦不屈被殺謙贈

  光祿卿 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍張受畢伊周並  賜祀忠義祠胡守

  恒舒城人崇禎進士授推官改編修乞終養歸里流賊攻舒城守恒與遊擊孔廷訓督民兵共守

  城陷死之贈少詹事諡文節沈志傑無為人崇禎末流賊犯境志傑率子可則姪可仕及

  鄉兵乘夜砍營不勝俱罹難楊四知無為人崇禎進士知漢陽擢御史陳江北被寇之慘

  兵將玩寇之弊又上銓政京營漕運及被寇地方求改折免等疏巡視兩關勞瘁卒官余承

  德無為人崇禎末流寇至祖母及母被執承徳號呼衞之並遇害妻楊氏投河死妹玉女亦不屈

  程楷合肥人厯官參政崇禎十五年張獻忠攻城楷方里居與知府鄭履祥經厯鄭元綬

  分門拒守會提學徐之垣以試士至獻忠遣其下偽為諸生襲儒冠以入夜半舉礮城中大擾楷不