Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/6

此页尚未校对


   世同居詔旌其門萬敬儒廬州人三世同居喪親廬墓州改所居曰成孝鄉廣孝聚大中

   間表其門唐海巢縣人母喪廬墓躬耕以祀田中産嘉禾一本六穗刺史裴靖作表以聞︹五

   代︺︹南唐︺伍喬廬江人性嗜學居廬山苦節自奮讀易探索精微舉進士第一︹宋︺姚

   鉉合肥人太平興國中進士甲科直史館厯兩浙轉運使授舒州團練副使卒鉉文詞敏麗藏書

   至多頗有異本采唐人文章纂為百卷目曰文粹卒後子嗣復以其書上獻詔藏内府授嗣復永城

   簿王光濟廬州人喪母刻像事如平生孝道純篤咸平二年詔旌之馬亮合肥人舉

   進士為大理評事仁宗時遷工部尚書以太子少保致仕卒亮有智畧敏於政事田况㲾庠等為童

   子時厚遇之世以亮為知人楊察合肥人景祐元年舉進士甲科除將作監丞厯右諫議大

   夫權御史中丞論事無所避又數以言事忤宰相陳執中罷知信州累遷户部侍郎踰年復以本官

   充三司使察美風儀敏於屬文其為制詰皆雅緻有體遇事明決勤於吏職雖多益不覺厭弟寘舉