Page:Sibu Congkan Xubian141-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-043.djvu/71

此頁尚未校對


  泰始二年復置屬豫州咸康二年省入新蔡後復

  置宋因之後魏孝昌四年於郡置潁州魏書地形志潁州孝

  昌四年置武泰元年陷武定七年北齊州廢隋開皇初郡廢大業

  初復爲汝隂郡唐武德四年改置信州六年復曰

  潁州天寶初復曰汝隂郡乾元初復曰潁州屬河

  南道五代因之宋初曰潁州政和六年改順昌府

  屬京西北路金復曰潁州屬南京路元至元二年

  省州治汝隂縣入州三十年以州屬汝寕府明初

  改屬鳳陽府領潁上太和二縣

 本朝初潁州與潁上太和二縣均屬鳳陽府雍正二