Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/113

此页尚未校对


 ︹形勢︺吳之西疆故鄣之墟宋曾鞏鼔角樓記三峯拱其前溪

  流枕其後桐汭

 ︹風俗︺民淳事簡號江東道院桐汭君子恥干謁小人

  崇節儉富貴不衣羅綺窮乏不務商賈

 ︹城池︺廣德州城周八里有竒門六池廣濶丈二尺明初築後圯復修 本朝康熈三年

  建平縣城周不及二里門四水門一東南環㵰為池西北至東各有池 本朝康熙

  四年城圯復修三十七年重修

 ︹學校︺廣德州學在州治東南宋治平中建入學額數二十五名建平縣學

  治東南明嘉靖四十年建入學額數二十名愛蓮書院在州學西舊名復初書院 本

  乾隆四十七年建五十七年改名郎溪書院在建平縣 本朝乾隆十四年