Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/130

此页尚未校对


  士英怒督兵攻城城陷士英至景和責以大義數其誤國害民諸罪士英以兵脇之大罵不屈死

  本朝乾隆四十一年   賜諡節愍

 ︹本朝︺閔以棟湖廣人順治二年以貢生知州事時經馬士英亂後繼以土寇未㡬瑞昌兵至

  城下悉力守禦得免及冬徵米五千石明年夏饑悉發以賑全活無算崔成名保定人順

  治初知州事時土賊横掠成名練鄉兵討平之又除溢額銀四千餘兩民德之孟希舜

  人順治中知廣德州請免州縣地畝溢額銀六千七百餘兩歲旱勘災申豁秋糧十分之一民賴以

  胡擢標浙江人康熙三十五年知建平縣有惠政邑冬苦雨禱即止次年夏大旱禱雨

  又立應以疾卒官士民咸悼惜之貢震江陰人乾隆初知建平縣賑災䘏士禁淫祀勤求水

  利勸築圩田在官五年而去今祀懷仁祠周作淵商城人乾隆四十四年知建平縣建平地

  形窪下夏秋間多水患作淵於東門外及河之南築隄以衞田廬至今賴之