Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/134

此页尚未校对


  星直諫蒙譴宜峻擢以備啟沃閲視山海居庸兵馬條上便宜數事皆報可陞大理寺左丞以不附

  魏璫削籍比魏璫誅原官起用夏魁暘建平人以奉化訓導攝浦江縣事賊䧟義烏及浦江

  魁暘誓衆登陴城破被執抗罵不屈殞於池 本朝乾隆四十一年   賜諡烈愍

 ︹本朝︺包元翀廣德人順治間恩貢生任平陰縣知縣時值濟上屯兵元翀區畫供億毫不累

  民蝗入縣界䖍禱之遂出境宗維漢建平人有至性父患背疽維漢吮䑛得愈後父殁奉

  母史氏至孝母殁廬墓悲號暈絶經日始甦建邑長圩水潰維漢捐金修築十里完固雲中

  官廣德人力學能文聲譽籍甚由進士授中書舍人去官講學為人狷潔抗直嘗授經他省辭而

  歸主人强納金於行笥要復往後不果臨殁出其金屬子還之封識如初

 ︹流寓︺︹宋︺盛瑞河南人宣和進士紹興中愛不老泉之勝遂徙居焉王謙宛陵人因建炎

  兵徙居建平高蹈不仕子浩亦有𨼆德