Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/14

此页尚未校对


  微泉習尚勤儉

 ︹城池︺滁州城舊有子城周九里有奇門六水門二四面為池明初築 本朝康熙九年修乾

  隆六年重修全椒縣城周二里有奇北跨覆釡山門三濱後河明成化中建 本朝康

  𤋮初來安縣城周三里有奇門六環城為池明成化中築 本朝康熙乾隆中屢修

 ︹學校︺滁州學在滁州衞東沙河上元大德中建 本康熙十六年重修入學額數二十名

  全椒縣學在全椒縣城東明正德七年遷建 本朝康𤋮二十一年重修入學額數二十

  來安縣學在來安縣治東南隅明洪武十四年建 本朝康𤋮雍正中屢修入學額

  數十二名豐山書院在州治 本朝乾隆十四年南譙書院在全椒縣明嘉

  靖中建陽書院在來安縣 本朝乾隆十五年又舊有景濂書院在南門外今廢

 ︹户口︺原額人丁一萬三千一百二十九今滋生男婦五十九萬九千五百一十一名口