Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/29

此页尚未校对


  關輿地紀勝清流關在清流縣西三十餘里舊志今其地有中軍帳基又州西北石駝山有北關口

  即清流關之北口也大鎗嶺巡司在州西六十里大鎗嶺下明𥘉置烏衣鎮

  在州東南三十里又珠龍橋鎮在州西北三十里六丈鎮在全椒縣西四十里九域志縣

  有全椒六丈二鎮唐置六丈驛於此大柳鎮在州西北六十里爲戍守要地舊置驛丞 本

  朝乾隆年間以大鎗巡檢兼管白塔鎮在來安縣東北五十五里九域志來安縣有白塔鎮

  州志宋置驛及税務建炎中又置巡司於此後廢瑯琊山寨在州西南十里瑯琊山中

  建炎三年郡守向子伋相視險阻乃因山岩築城周十里爲門二東曰回馬西曰太平寇李成逼

  城下子伋堅守踰旬糧竭援絶寇悉衆攻之城陷今基址尚存滁州衞在州治東明洪武十

  八年秋沛市在來安縣西十五里宋置税務於此後廢滁陽驛在州南門外舊

  有驛丞 本朝雍正八年裁又皇華驛在州沙河東北龍興寺側宋淳熙二年置元改置仁義驛於