Page:Sibu Congkan Xubian142-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-044.djvu/61

此页尚未校对


  江郡地漢置厯陽縣爲九江郡都尉治後漢爲揚

  州刺史治三國屬呉晉初屬淮南郡永興元年

  置厯陽郡宋永初二年又於郡置南豫州齊建元

  二年州廢以郡屬豫州永明二年屬南豫州梁因

  之北齊兼置和州通鑑梁敬帝紹泰无年齊和州刺史烏九遠自南州還厯陽胡

  三省注曰齊梁通和置和州於厯陽郡州名昉此隋平陳郡廢大業初復

  改州爲厯陽郡唐武德三年改爲和州天寶初復

  曰厯陽郡乾元初仍曰和州屬淮南道五代屬南

  唐後入於周宋仍曰和州厯陽郡屬淮南西路元

  至元十五年升爲和州路二十八年復降爲州隸