Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/33

此页尚未校对


  不絶口遂遇害 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍姚 允恭崇禎中霍山訓導賊陷城

  教諭龔元祥遇害允恭歛其屍即自縊本朝乾隆四十一年  予入忠義祠高在崙

  成都人崇禎十二年知英山縣時值變亂築城聚守十四年五月流賊賀一龍等陷其城抗賊死

  本朝乾隆四十一年  賜謚烈愍

 ︹本朝︺史良植河南人順治間知英山縣吏治精敏楚賊突至𬒳執不屈遂遇害門毓

  英瀋陽人順治五年知霍山縣土寇作亂毓英悉力捍禦身先士卒轉戰深入渠魁授首霍城𫉬

  張掄金鄉人乾隆十七年攝霍山篆新學宫立書院甃城北石隄建康濟橋人蒙其利

  德海滿洲人六安營參將敝衣蔬食訓練有方日勉兵弁以忠君親上孳孳不倦嘉慶初敎匪

  犯境徳海嚴為防守營伍肅然

 ︹人物︺︹漢︺英布禹封臯陶後於英六子孫以英為氏布其裔也始從項羽封九江王後歸漢封