Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/61

此页尚未校对


 ︹建置沿革︺禹貢徐州之域周爲徐國秦屬泗水郡漢

  置夏邱縣屬沛郡又置徐縣元狩六年兼置臨淮

  郡後漢永平中改臨淮郡爲下邳國縣屬焉晉太

  康元年又分置臨淮郡治盱眙以徐縣屬焉永嘉

  後臨淮郡徐縣俱廢劉宋省夏邱縣梁置高平郡

  東魏武定六年復置夏邱縣屬臨潼郡兼置高平

  縣北齊置夏邱郡尋置潼州周改潼州爲宋州改

  夏邱縣曰晉陵隋開皇初夏邱郡高平郡俱廢十

  八年宋州廢復夏邱縣改高平縣曰徐城屬下邳

  郡唐武徳四年置泗州時州治宿預徐城屬焉於夏邱