Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/67

此页尚未校对


  城有池廣二丈明萬厯間違 本朝乾隆二十一年重修五河縣城周四里門四池廣三

  丈六尺 本朝順治康熙間屢修乾隆十九年重修

 ︹學校︺泗州學舊在州治西元至治中建 本朝康熙二十四年州城湮移建盱胎縣龜山之

  麓入學額數二十名又分撥鳳陽府學舊額二名歸於本州及所屬取進虹鄉學乾隆四十

  二年裁虹縣入州考試時仍立虹鄉學於泗州考案内另編字様取入額數照舊十二名盱眙

  縣學在縣治西明洪武初建 本朝康熙中重修入學額數十六名天長縣學

  治南明初改建入學額數十六名五河縣學在縣治西北明洪武三年因故址建 本

  康熙十年重修入學額數十二名敬一書院在盱眙縣内 本乾隆九年

  人書院在天長縣東四十里朱孝子祠堂之東 本朝順治初建

 ︹户口︺原額人丁六萬八千六百四十五今滋生男婦一百五十六萬八千八百六十七名口