Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/92

此页尚未校对


  河縣南門外明嘉靖中築

 ︹陵墓︺明祖陵在舊州城東北十二里︹周︺徐君墓在舊州城北九十里安湖北岸

  元和志在徐城縣北三十二里即呉季扎掛劒處︹漢︺張邵墓在盱眙縣輿地紀勝在城

  東二里范張村邵即范式之友也︹南北朝︺︹宋︺王彭父墓寰宇記在盱眙縣北

  七十︹五代︺︹晉︺桑維翰墓在盱眙縣西招隱洞北︹宋︺寇準墓

  州城西四十里俗呼為青壞朱壽昌墓在天長縣東四十五里︹明︺楊王墓

  在盱眙縣西南牧羊山西明洪武十六年墓傍立廟王姓陳氏明太祖馬后所自出鄧愈

  墓在州南二十里龍宿溝之原費聚墓在五河縣南六十里李紹賢墓

  眙縣東北下龜山馮應京墓在盱眙縣西南雙貞墓在盱眙縣東北慶仙門外

  何氏二烈女所塟孫烈女墓在五河縣西南十五里