Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/93

此页尚未校对


 ︹祠廟︺朱買臣祠在州境朱山上續文獻通考宋嘉定中虹縣令舒煥奏朱買臣靈應之迹

  勅賜額曰靈佑縣志靈佑祠世傳為漢朱買臣祠非也蕭梁時有朱買臣山為買臣故里有墓在山

  吕東萊祠在盱眙縣城内明建義帝祠在盱眙縣東臺子山上雙貞

  祠在盱眙縣東北陡山下明隆慶二年建祀何氏二烈女二賢祠在天長縣治東祀包

  孝肅拯朱孝子壽昌包孝肅祠在天長縣東門縣志故東林寺也後廢崇禎五年復創

  朱孝子祠在天長縣東四十五里秦欄鎮縣志舊為勝因寺嘉靖中寺圯改祀朱孝子

  孫烈女祠在五河縣治東南天保宫後烈女名老姊大忠祠在五河縣北縣志祀

  明耿再成嘉靖三十六年建徐偃王廟在舊州城北寰宇記在大徐城内淮神

  廟在盱眙縣東北縣志下龜山寺西南有石刻淮瀆二大字

 ︹寺觀︺大聖寺在舊州城西舊名普光寺一名普照寺有靈瑞塔元趙孟頫有記鐡佛