Page:Sibu Congkan Xubian143-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-045.djvu/97

此页尚未校对


  下迎拜宣讀如常儀獨端益不赴事定漕使向子諲言於朝為易文資孫暉為泗州招信縣

  建炎三年金人陷泗州由招信將渡淮暉將射士民兵禦之沈其數舟㑹大霧蔽日金人以疑兵

  縻暉自上流渡共暉又戰且却城破死於勅書樓田智潤理宗時為泗州先鋒軍統制潮

  河壩之戰父子俱死於兵詔贈智潤修武郎子承節即︹元︺余闕廬州人元統元年授同知

  泗州事為政嚴明宿吏皆畏憚之︹明︺樂徽洪武初授虹縣知縣時百事草創徽盡心規畫

  政教畢舉以循吏稱方素易樂平人洪武中知盱𣅿縣亷方勇敢無所畏避吏民戴之太祖

  賜璽書勞以上尊丁母憂民伏闕乞留任從之鄭仁憲會稽人成化間知天長縣興學校置

  館舍修壇墠立義冢建市肆凡政教之大者次第畢舉許弼東安人宏治二年知州事蒞事

  二年穀積至二萬石年饑民不乏食葛浩上虞人宏治十年知五河縣政平賦均民安訟息尤

  加意學校嵗旱禱雨徒步數十里躬親捕蝗卒不為害民築𥙷蝗臺於稅止之所江應軫